leg. psykolog Nina Melén AB

Tjänster/Kostnad

Psykoterapi/ samtal
Hos mig kan du få hjälp med problem av olika karaktär, såsom stress, utmattning, depression och ångest. Du kan ha svårigheter med generell oro, social oro, panikattacker och posttraumatisk stress. Jag arbetar också med beteendemedicinska problem såsom smärta och sömnproblem.

Jag tillämpar även KBT- principer i en så kallad beteendeanalys och utgår ifrån den vid arbete med relationsproblem (enskilt eller med par), livsstilsförändringar samt låg självkänsla.

Jag har kunskap om och arbetar ibland utifrån ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Inom ACT arbetar man tydligt med beteendeförändringar i linje med värderingar om hur man vill att livet ska vara. Både i en behandling utifrån ACT och KBT tillämpas ibland tekniker i medveten närvaro/mindfulness och interventioner som syftar till acceptans.

I en psykologisk behandling/ psykoterapi inleder jag med en kartläggning av de svårigheter du upplever, tillsammans gör vi en analys av symtom, beteenden, känslor och tankesätt. Vi tittar också på hur beteenden har lärts in och varför de finns kvar över tid. Därefter formulerar vi en målsättning för våra samtal och arbetar mot denna.

Handledning
Jag är lärare och handledare i psykoterapi och handleder på psykologprogrammen i Stockholm och Uppsala. Handleder bland annat psykologer i primärvård, samt har handledningsuppdrag inom HVB verksamhet, somatisk vård och näringslivet.

Jag erbjuder handledning till personal inom till exempel sjukvård och omsorg. Det kan dels vara inom verksamheter där man behandlar psykisk ohälsa, men också inom somatisk vård när det behövs ett psykologiskt perspektiv och synsätt. Handledning av personal som inte har grundläggande färdigheter inom KBT kombineras med fördel med utbildning.

Ett annat område där handledning kan vara användbart är inom arbetslivet. Det kan då handla om ledarskap, samtalstekniker eller hur man hanterar svåra medarbetarsamtal.

Utbildning
Jag genomför utbildningsinsatser, föreläser kring ämnen kopplade till psykologi och KBT. Det kan handla om att ni vill lära er mer om hur man kan tillämpa inlärningspsykologi och kunskap om psykologiska processer i bemötande av patienter inom somatisk vård, till exempel Primärvård. Men det kan också handla om föreläsningar utifrån en specifik problematik såsom depression, stress, smärta och ångesttillstånd.

Kontakta mig för diskussion runt vad just ni efterfrågar.

Kostnad
Ett samtal hos mig är 50 minuter och kostar för en privatperson 1550 kr. Alla besök faktureras.
Vid avbokning senare än 24 timmar innan avtalad tid debiteras full avgift.

Nina Melén Nina Melén
leg. psykolog, leg. psykoterapeut
nina@melenpsykolog.se
070-744 99 01