leg. psykolog Nina Melén AB

Kognitiv beteendeterapi, KBT

KBT är en tidsbegränsad, strukturerad behandlingsform som grundar sig på metoder och förhållningssätt framtagna genom forskning. Detta innebär att när nya forskningsrön kommer, förändras också metoderna stegvis. De teoretiska resonemang man utgår ifrån inom KBT bygger på inlärningsteori och förhåller sig till socialpsykologi samt kognitionspsykologi.

En behandling utmärker sig av ett samarbete mellan behandlare och klient. Behandlingsupplägget är beteende- samt målinriktat och fokuserar på situationen här och nu. Historia och tidigare erfarenheter används för att få förståelse för vad som ska fokuseras på i ett förändringsarbete. Behandlingen utvärderas efterhand.

I en KBT- behandling kan man arbeta aktivt utifrån känslor och till exempel exponera sig för rädslor, för att inte hindras av dessa i livet. Det kan också handla om att identifiera svårigheter avseende till exempel känsloreglering eller att alls våga vara i och känna känslor.

Nina Melén Nina Melén
leg. psykolog, leg. psykoterapeut
nina@melenpsykolog.se
070-744 99 01